Processen

Det er en utroligt spændende at arbejde med design processen, design handler jo ikke om at noget skal se pænt ud.

Som multimediedesignere bliver vi opdraget til at processen er det aller vigtigste i godt design. Et godt design skal virke for både kunden og brugerne, kunden skal forstå at multimediedesignere naturligvis ved bedst og vi skal altid kunne argumentere for vores aktive valg som designere.
Vi sværger på multimediedesign uddannelsen til IDEOs Design Thinking proces som er en iterativ proces, med fokus på research, fortolkning, idegenerering, produktion og brugertest efter brugertest

IDEOs filosofi går godt hånd i hånd med Business Model Canvas, Lean Startup og brugerinddragelse, men er egentlig sat i verden for at øge den kreative idégenerering på en ikke lineær facon. Det er godt at blive bekvem med begreber proces og metode som studerende, men det kan af og til næsten virke imod hensigten.

Jeg tror det er vigtigt at vi af og til vover at bryde lidt ud af rammerne  og tillader os at undres og stille spørgsmål ved tidens dogmer. Her under “Processen” vil jeg prøve at undre mig lidt en gang imellem  – Lidt som en blog, bare uden mad, tøj og katte!