Brems & Co – Logo

Det er en krævende proces at arbejde med logoer, det handler jo ikke om at et logo bare skal se pænt ud!

Et godt logo skal fange opmærksomheden på et ubevist plan, det skal etablere relevans, give beskueren en dybere mening og så skal det lagres i beskuerens hukommelse.bremsogco

Her et eksempel på et logo udkast til Brems & Co. som er et strategi- og innovationsbureau. “&-brillen” er en reference til indehaverens egne kreative “reklamebriller.

Jeg er meget inspireret af William Lidwells tilgang til logodesign. Han opsummerer sine pointer i ARMM: Attention, Response, Meaning og Memory og inroducerer begrebet Propositional Density, som beskriver antallet af dybere meninger en beskuer kan antages at få ud af et logo i forhold til mængden af designelementer. Lidwell gør også op med nogle klassiske dogmer: Et logo skal ikke nødvendigvis være tidløst eller enkelt og moderne tryk-teknologi gør det også mindre vigtigt om et logo fungerer i sort-hvid